Intellectuele eigendom

De teksten en programma’s verkrijgbaar via Next Level Mindset zijn het intellectuele eigendom van Next Level Mindset. Je krijgt daarmee het recht om door Next Level Mindset opgestelde teksten te kopiëren, verspreiden en door te geven.

Dit onder de volgende voorwaarden:

  • De teksten van Suits and Soul niet te bewerken.
  • Een directe link naar www.suitsandsoul.nl en vermelding van de naam Suits and Soul of Sandhya Santoe.